Pracownia psychologiczna OPTIMAL oferuje badania psychologiczne pracowników:

  • wstępne i okresowe dla pracujących kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • wstępne i okresowe dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne
  • wstępne i okresowe badania operatorów wózków widłowych, maszyn w ruchu, ciężkiego sprzętu budowlanego i inne.
  • wstępne i okresowe badania osób skierowanych przez lekarza
  • wstępne i okresowe badania osób wykonujących inne prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (kierowanie pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych, praca na wysokości, operatorzy wózków widłowych, maszyn w ruchu, sprzętu budowlanego i inne)

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO BADANIA:
Podczas badania psychologicznego określany jest poziom funkcjonowania psychofizycznego osoby badanej. W interesie osoby badanej jest, aby przystąpiła do badań w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Dlatego:
  • na badanie psychologiczne zabierz ze sobą okulary do patrzenia/czytania (jeśli ich używasz)
  • nie spożywaj alkoholu ani podobnie działających substancji na 24 godziny przed badaniem psychologicznym
  • nie spawaj na 48 godzin przed badaniem psychologicznym
SKIEROWANIE
Skierowanie na badanie psychologiczne pracownika można pobrać z naszej strony w formacie PDF lub DOC