Jak wygląda badanie psychologiczne i jak się do niego przygotować?

Badanie psychologiczne kierowcy lub innej osoby skierowanej na badanie w ramach medycyny pracy składa się z kilku części. Na początku jest wywiad wstępny podczas którego sprawdzana jest tożsamość badanego na podstawie dokumentu, przeprowadzany jest wywiad odnośnie samopoczucia, stanu zdrowia w celu ustalenia możliwości przeprowadzenia badania.

W pierwszej części badania psychologicznego sprawdzana jest sprawność intelektualna, procesy poznawcze (uwaga, spostrzegawczość, pamięć), cechy osobowości dotyczące socjalizacji (przystosowanie, samokontrola, rozumienie norm) oraz dojrzałość emocjonalna (radzenie sobie ze stresem, zrównoważenie emocjonalne i radzenie sobie w w warunkach trudnych).

Badanie wygląda tak, że kierowca otrzymuje arkusz z zadaniami lub pytaniami, na którym zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi. Warto pamiętać, iż nie jest to egzamin - nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, a same wyniki testów nie przesądzają o wyniku badania.

Druga część badania polega na sprawdzeniu sprawności psychomotorycznej osoby badanej (szybkość i adekwatność reakcji, koordynacji wzrokowo-słuchowej, widzenia przestrzennego, oceny odległości, prędkości, widzenia zmierzchowego oraz wrażliwość na olśnienie). Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów jak: miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr, noktoskop czy wirometr w zależności od typu badania.

Na zakończenie badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy i kierowania pojazdami lub braku lub istnieniu przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku wymagającym szczególnej sprawnośc psychomotorycznej.

Ważne jest, aby do badania przystąpić w dobrej kondycji psychofizycznej, tzn. należy być zdrowym, wypoczętym, wyspanym, ponadto zabronione jest spożywanie alkoholu lub innych substancji mogących wpływać negatywnie na stan badanego do 48 godz. przed badaniem (np. leki, w ulotkach których zaznaczone jest, że nie należy po ich spożyciu prowadzić pojazdów).

Wymagane jest, aby mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport). Kierowcy powinni mieć ze sobą prawo jazdy.

Jeżeli badany ma wadę wzroku i zalecone jest używanie szkieł korekcyjnych – do badania powinien przystąpić w okularach lub soczewkach. Pamiętać o tym powinni szczególnie operatorzy oraz kierowcy pojazdów służbowych, ponieważ procedura badania w tych przypadkach obejmuje również badanie funkcji wzrokowych.

Jeżeli kierowca posiada skierowanie na badanie – szczególnie, kiedy kierowany jest przez Starostwo Powiatowe (jazda pod wpływem alkoholu, punkty karne, udział w wypadku) – musi przynieść skierowanie, ponieważ jest ono dołączane do dokumentacji, która pozostaje w pracowni.

Jak wygląda badanie psychologiczne i jak się do niego przygotować?