Typ badania
Cena
BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU
Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł*
Badania psychologiczne instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł*
Badania osób skierowanych za wykroczenia w ruchu drogowym zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r:
  • za jazdę pod wpływem alkoholu
  • po przekroczeniu 24 pkt karnych
  • po spowodowaniu wypadku drogowego
150 zł*
* Opłata za za badanie narzucona przez R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY
Badania operatorów (wózków widłowych, maszyn w ruchu, dźwigów, suwnic, koparek i inne)
100 zł
Badania osób wykonujących prace wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (pracujących: na wysokości, przy podnośnikach, pracach budowlanych i inne)
100 zł
Badania psychologiczne kierowców kat. B (przedstawiciele handlowi, pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem służbowym lub własnym w celach służbowych)
100 zł
BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE USTAWY O BRONI i AMUNICJI ORAZ PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Badanie strażnika miejskiego i gminnego
150 zł
Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
150 zł
Badanie kuratora sądowego, komornika, syndyka, detektywa
150 zł
Badanie kwalifikowanego pracownika ochrony
100 zł
Przedłużenie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony
100 zł
Badanie inspektora transportu drogowego
150 zł
Badanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
150 zł
Badanie osoby rozprowadzającej oraz przechowującej w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
150 zł
Badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń
150 zł