Typ badania
Cena
Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł
Badania psychologiczne instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł
Badania osób skierowanych za wykroczenia w ruchu drogowym zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r:
  • za jazdę pod wpływem alkoholu
  • po przekroczeniu 24 pkt karnych
  • po spowodowaniu wypadku drogowego
150 zł
Badania operatorów (wózków widłowych, maszyn w ruchu, dźwigów, suwnic, koparek i inne)
120 zł
Badania osób wykonujących prace wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (pracujących: na wysokości, przy podnośnikach, pracach budowlanych i inne)
120 zł
Badania psychologiczne kierowców kat. B (przedstawiciele handlowi, pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem służbowym lub własnym w celach służbowych)
120 zł