Typ badania
Cena
Badania psychologiczne dla kierowców i kandydatów na kierowców zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł
Badania na podstawie skierowania z policji (punkty, alkohol) zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.
150 zł
Badania operatorów (wózków widłowych, maszyn w ruchu, dźwigów, suwnicy, koparek)
150 zł
Badania osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów
150 zł