Typ badania
Cena
Badania psychotechniczne kierowców wszystkich kategorii
100 zł
Badania psychotechniczne kierowców skierowanych przez policję za naruszenie ustawy prawa o ruchu drogowym (punkty, alkohol)
120 zł
Badania operatorów wózków widłowych, maszyn, dźwigów
90 zł
Badania osób pracujących na wysokości
90 zł

Możliwe badania wyjazdowe na terenie Firmy lub Ośrodka Szkolenia.

W przypadku podpisanych umów z Medycyną Pracy ceny zależą od każdej przychodni z osobna.